Cenník služieb

Cenník recyklácie stavebného odpadu
Drvenie4,20 € bez DPH / tona
Odzemnenie v procese drvenia1,80 € bez DPH / tona
Doprava stroja2 € bez DPH / km
Cenník kameniva
Betónový recyklát štrkodrvina, fr. 0/226,40 € bez DPH / tona
Betónový recyklát štrkodrvina, fr. 0/638,30 € bez DPH / tona
Betónový recyklát štrkodrvina, fr. 0/907,80 € bez DPH / tona
Betónový recyklát štrkodrvina, fr. 0/1257,30 € bez DPH / tona
Zmesový tehlový recyklát štrkodrvina, fr. 0/632,80 € bez DPH / tona
Asfaltový recyklát štrkodrvina, fr. 0/226,70 € bez DPH / tona
Asfaltový recyklát štrkodrvina, fr. 0/637,40 € bez DPH / tona
Tehlový recyklát8,70 € bez DPH / tona