Služby

Spoločnosť EKOBETON-MOCNÝ s.r.o. disponuje najmodernejšou technológiou na drvenie a recyklovanie stavebného odpadu. Zameriavame sa na:

1. Uskladnenie stavebného odpadu a odpadu z demolácií (betón, železobetón, zemina, znečistená, miešaná zemina stavebný odpad /bez komunálu/, tehla, kvádra, škridla

2. Drvenie, drtenie a recykláciu stavebného odpadu, zhodnocovanie odpadov, buď priamo na stavenisku u klienta, resp. na mieste búracích prác, alebo u nás na recyklačnom dvore (betón, železobetón, keramika, dlažby, stavebný odpad bez izolácie a nebezpečných odpadov, tehly, kvádre, škridly, asfalt, kamenári-odpad, zmiešaný odpad zo stavieb a demolácie)

3. Prenájom stavebného stroja - drtiča RM70GO1 2.0, ktorý na miesto určenia dovezieme (drvenie odpadu priamo u zákazníka mobilnou drviacou jednotkou)

4. Demolačné práce s odvozom odpadu (dovoz-odvoz kontajneru pre všetky druhy stavebného odpadu, odvoz stavebnej sute, dovoz drveného odpadu, uloženie a triedenie stavebného odpadu v stredisku)

5. Práce s JCB, UNC, práce s Ruble Master drvičom, búracie kladivo (výkopové práce, búracie práce, terénne úpravy, demolácie, búranie domov)

6. Predaj drtených a násypových materiálov pre ďalšie stavebné činnosti (drtený stavebný materiál je vhodný na opätovné použitie namiesto primárnej suroviny a je vlastnosťami porovnateľný s primárnou surovinou) - drvený betón, drvená tehla, škridla, triedená zemina, stavebná suť, zásypový materiál, asfalt

Uloženie - zhodnotenie (podrvenie) stavebného odpadu je výhodnejšie ako na bežnej skládke a chráni životné prostredie.

Recyklát je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov a šetrí životné prostredie.